Condmaster® Ruby on kattava kunnonvalvonta- ja ennakoivan kunnossapidon järjestelmä. Condmaster Ruby kommunikoi kaikkienSPM:n kannettavien mittalaitteden ja online-järjestelmien kanssa.

Uusi Condmaster Ruby 2018 toimitetaan 32- ja 64-bittisenä versiona ja se tukee uusia toimintoja Leonova mittalaitteiden kehittyneen värähtelyanalyysin paketissa.

Condmaster Ruby sisältää tehokkaita toimintoja, kuten:

  • SPM HD®  tai iskusysäystekniikka on nyt osa Condmaster alustaa ja sitä voidaan käyttää LR/HR mittauksen kanssa.
  • Colored Spectrum Overview on historianäkymä, jolla voi tarkastella tuhansia spektrejä pidemmältä ajalta yhdessä näkymässä. 
  • Condition Manager, jolla hälytykset voidaan määrittää joustavasti niin, että ne mukautuvat automaattisesti olosuhteisiin, joissa kone kulloinkin toimii.
  • Mittapisteiden kuvituksella mittapisteille voidaan asettaa kuvia ja valokuvia.  Näitä voidaan hyödyntää useissa  toiminnoissa Condmasterissa, kuten hälytyslistassa, graafisessa selauksessa, Coloured Spectrum Overview-toiminnossa jne. 
  • Korostetut mittapisteet-toiminto korostaa halutut mittapisteet ja sijoittaa ne erilliseen ikkunaan näkyville, jotta niitä on helpompi pitää tarkemmin silmällä. 
  • Spektrin vahvistus mahdollistaa turhien signaalien filtteröinnin tarkemman kuvan saamiseksi olennaisista signaaleista. 
  • Trendien ja hälytysten julkaiseminen Internetissä mahdollistaa käyttäjää tarkastelemaan trendejä ja hälytyksiä useimmilla mobiililaitteilla (älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet) ilman kirjautumista Condmasteriin.
  • HD Order tracking-toiminto takaa erittäin tarkat spektrit huolimatta suuristakin pyörintänopeuden muutoksista näytteenoton aikana ( saatavilla Leonova Diamond® ja Leonova Emerald® käsimittalaitteille sekä Intellinova® online-järjestelmälle).

Condmaster Ruby sisältää koneen käyttökunnon arviointiin tarvittavan asiantuntemuksen: laakerirekisterin, voiteluainetiedot, laakerin eliniän laskennan, SPM arviontisäännöt, ISO raja-arvot, matemaattiset mallit spektrianalyysille ja vikaoireiden tunnistuksen sekä paljon muuta. Ohjelmassa on verkkotoiminnot, datan vienti- ja tuontiominaisuudet sekä täydellinen järjestelmäturvallisuus neljällä eri käyttöoikeustasolla. Voit hallita kaikkia huoltotoimenpiteitä, luoda aikatauluja ja mittausreittejä, syöttää työnkuvia sekä luoda koneen vikatilastoja. 

 

Turbine measuring points

 

Condmaster Ruby on saatavilla käyttäjäkohtaisella tai verkkolisenssillä. Ohjelmisto toimii Windows 10, 8, 7 (32/64-bit), Vista ja XP käyttöjärjestelmillä. Ohjelmisto kommunikoi ja tallentaa dataa tietokantaan serverille Microsoft SQl Server 7.0 tai myöhemmälle versiolle. Ohjelmiston mukana toimitetaan MSSQL 2008 R2 Express Edition. 

Ohjelmisto on modulirakenteinen. Se voidaan toiminnoiltaan räätälöidä mittauslaitteiston ja teknisten vaatimusten mukaiseksi.