Kaivosteollisuus toimii alalla jossa kilpailu on kovaa ja tuotantoprosessi on herkkä laiterikoille. Kun teknologia on kehittynyt ja kaivoksiin on tuotu lisää kalliinpia tuotantokoneita, on ollut tarvetta lisätä myös laitteiden toimintavarmuutta ja varmistaa lyhyin mahdollinen laitteiden takaisinmaksuaika.

Kunnossapitokustannukset ovat kaivosteollisuudessa korkeammat kuin monilla muilla teollisuuden aloilla. Korjaava kunnossapito on ollut käytännössä se mitä valtaosassa kaivosteollisuudessa on käytetty. Kuitenkin rikkoutuneitten koneet ja niistä johtuvat tuotantohäviöt ovat olleet painava syy siirtyä nykyaikaisiin kunnossapito menetelmiin.

Erittäin vaikeat olosuhteet ovat tyypillisiä kun toimitaan kaivosteollisuudessa. Laitteet toimivat haasteellisessa ympäristössä kohdaten kovia kuormia, likaa, eri pyörimisnopeuksia ja vakavia linjausongelmia. Pelkkä laitekoko ja niiden varaosien pitkät toimitusajat ovat lisänneet ennakoiva kunnossapidon tarvetta.

Tyypillisiä valvontakohteita avolouhoksella ovat mm. kaivinkoneen vaihdelaattikot, kuljettimet ja murskaimet. Näissä kohteissa hidas pyörimisnopeus ja kuorman vaihtelut asettavat haasteita kunnonvalvonnalle.

Maanalaisessa kaivostoiminnassa kohteet kuten hissit ja nostolaitteet hyötyvät merkittävästi niiden kunnonvalvonnasta. Muita kohteita ovat puhaltimet, jotka ovat kriittisessä osassa ilmanvaihtoa, pumput, jotka kontroloivat veden määrää ja ovat osa porausjärjestelmää.

Kaivosteollisuus on raskasta teollisuutta, jossa kunnonvalvonnan mitalaitteiden on kestettävä mekaaniset rasitukset ja ympäristön aiheuttamat olosuhteet. SPM:n tuotevalikoimaan kuuluvat kannettavat laitteet, on-line järjestelmät ja tarvikkeet jossa mittausmenetelmät kuten iskusysäystekniikka pyörivien laitteiden valvontaan ja värähtelymenetelmät havaitsemaan linjausvirheet, hammaspyöraongelmat ja epätasapaino-ongelmat. Hitaasti pyörivien kohteiden valvontaan on kehitetty SPM HD®-tekniikka. Tekniikka hyödyntää RPM:ään pohjautuvaa näytteenottotaajuutta, erilaisia algoritmeja varmistaakseen parhaan mahdollisen signaalilaadun ja terävät spektrit analysointiin.

Meiltä löytyvät myös mittauslaitteet räjähdysvaarallisiin tiloihin.

Kaivosreferenssejämme ovat mm. Rio Tinto, Codelco, Matrai Eremü, Alcoa, LKAB, Boliden ja Nordkalk. Laitevalmistuspuolella laitteitamme käyttävät mm. ABV Rock Group, Atlas Copco ja Metso Minerals.