Tasapainotus voidaan suorittaa Leonova käsimittalaitteilla, Leonova Diamond® ja Leonova Emerald®. Seuraavassa on esitetty eri toiminnot tasapainotuksen suorittamiselle:

Yhden tason tasapainotus, 4 ajoa

Tämä toiminto vaatii yhden mittauksen ilman koepainoja roottorin värähtelyvoimakkuuden määrittämiselle (mm/s RMS). Tämän jälkeen suoritetaan kolme mittausta koepainoilla, painot asetettuna 0°, 120° ja 240° asteeseen korjauspainon massan ja kiinnityskohdan määrittämiseksi.

Yhden tason tasapainotus, 2 ajoa

Tämä toiminto vaatii yhden mittauksen ilman koepainoja roottorin värähtelyvoimakkuuden määrittämiselle (mm/s RMS). Tämän jälkeen suoritetaan yksi mittaus koepainolla korjauspainon massan ja kiinnityskohdan määrittämiselle. Tämä vaatii aikasynkronoitua värähtelymittausta (liipaisupulssi saadaan SPM-takometrilla tai pulssianturilla) kahden värähtelymittauksen välisen suhteellisen vaihekulman määrittämiseksi.  

Kahden tason tasapainotus

Leonova Diamond balancing screenshot

Kahden tason tasapainotustoiminto on sama kuin yhden tason tasapainotus, mutta värähtelymittaukset ja painon korjaukset tehtynä kahdella tasolla. Mittaukset voidaan suorittaa yhtä värähtelyanturia siirtämällä tasosta toiseen tai kytkemällä kaksi eri tasoihin asetettua anturia suoraan mittalaitteeseen. Huomaa, että kahden tason tasapainotus voidaan suorittaa vain Leonova Diamond® mittalaitteella. 

Kaikilla toiminnoilla voidaan suorittaa tarkastusmittaus lopputuloksen tarkastamiselle. Tarkastusmittauksella saadaan tietoa tarvittaessa trimmitasapainotusta varten. Leonova tallentaa tämän jälkeen lokitiedoston. 

Leonova opastaa tasapainotustoiminnon askel askeleelta eteenpäin. Käyttäjä voi vaihtaa pyörimissuuntaa ja tuloksen yksikköä (sirtymä,nopeus, kiihtyvyys).

RMS-arvon lisäksi käyttäjä voi tarkistaa taajuusspektristä epätasapainosta aiheutuvan värähtelyn osuuden. Kahden ajon menetelmissä synkronisten mittausten lukumäärä on rajattu minimissään neljään.

Leonova laskee useita tietoja epätasapainon korjaamiseksi: 

  • Koepaino: syötä roottorin halkaisija, paino ja rpm selvittääksesi sopivan koepainon massan grammoina.

  • Jaa korjauspaino: syötä roottorijakojen määrä jakaaksesi korjauspainon massan kahdelle niistä.

  • Painon poisto: porauksen halkaisijan ja syvyyden laskenta eri materiaaleille.

  • Säteittäinen poikkeama: syötä lisättävän painon säteen muutos laskeaksesi painon massa uudelleen.

  • Asteet pituudeksi: muuta painon asetuskulma kehäosan pituudeksi (ympärysmitta) nollakohtaan nähden. 

  • Pidä koepaino: laskee korjauspainon massan koepainojen jäädessä paikalleen.

  • Käytä painojen summa: korvaa kaikki roottorin korjauspainot yhdellä.