SPM HD® on patentoitu ja kehittyneempi versio perinteisestä iskusysäysmenetelmästä. Sitä käytetään nopeaan, helppokäyttöiseen ja luotettavaan vierintälaakereiden käyttökunnon valvontaan

Kehittynyt digitaalitekniikka ja RPM-pohjainen näytteenottotaajuus tekee SPM HD:sta erityisen hyvän tekniikan hitaasti pyöriviin kohteisiin. Tehokkaat matemaattiset algoritmit vähentävät mittaustekniikan häiriöherkkyyttä. Poikkeuksellisen hyvä signaalin laatu ja 24-bittinen A/D-muunnos takaavat spetrianalyysissä sekä aikatasosignaalissa ennennäkemättömän terävän resoluution ja yksityiskohdat. Näin voidaan helposti tulkita esim. aikatasosignaalista vaurion tyyppi ja vakavuus.

Laakerit tuottavat työssään iskuja kuormitetun pyörintäelementin ja vierintäpinnan välillä. Nämä iskut saavat iskusyäysanturin "soimaan" ja tuottamaan sähköisiä sysäyksiä, jotka ovat verrannollisia iskun voimakkuuteen. Poiketen perinteisestä värähtelyanturista, iskusysäysanturi toimii tarkasti rajatulla resonanssitaajuudellaan 32 kHz. Näin mahdollistetaan tarkat ja vertailukelpoiset iskusysäysmittaukset.

Iskusysäysmittauksen tuloksiiin vaikuttavia tekijöitä:

 • Laakerin koko ja pyörintänopeus (RPM)
 • Voitelun toimivuus.  Voitelukalvon paksuuteen vierintäelementin ja vierintäpinnan välissä vaikuttaa moni osatekijä, mm. kuormitus, asennus/linjaus ja voiteluaineen ominaisuudet
 • Laakerin vierintäpintojen mekaaninen kunto (mm. karkeus, vauriot, metallipartikkelit)

Description of SPMHD®

Lähtötiedot

Pyörintänopeuden ja laakerin koon vaikutukset mittasignaaliin tasataan alkuasetuksissa Nämä muutttujat yhdessä luovat alkuarvon (HDi), joka on samalla normaloidun kuntoasteikon nollakohta.

Mittaustulokset

SPM HD-tekniikka tuottaa neljä eri tyyppistä tulosta:

 • HDm

  HDm is a scalar value expressed in decibels. It is the primary value to use to determine the severity of a bearing damage. It represents the highest shock pulses found during the measuring cycle. This value is also used for triggering alarms.

 • HDc

  HDc is a scalar value expressed in decibels. This value represents the level where 200 shocks/second are present. It is useful to determine lubrication condition.

 • HD Aikatasosignaali

  Time signal HD is extremely useful to locate where in the bearing a possible damage is located. In many cases it is also possible to determine the nature of the damage (cracked inner race with spalling all around or a single crack etc.). The Time signal HD is a result of very advanced digital algorithms where repetitive shocks are enhanced and random signals are suppressed.

 • HD Spektri

  SPM Spectrum HD is the result of applying FFT algorithms on the Time Signal HD. The SPM HD spectrum is useful to determine where a possible bearing damage is located. It is also useful for trending purposes (applying symptom and band values).

Arviointi

The initial value and the range of the three condition zones (green - yellow - red) was empirically established by testing bearings under variable operating conditions. The maximum value places the bearing into the condition zone. The height of the carpet value and delta (HDm minus HDc) indicated lubrication quality or problems with bearing installation and alignment.

HD Order Tracking

On machinery operating under variable speed, analysis with High Definition Order Tracking provides reliable data and crystal clear measuring results even when RPM varies greatly during the course of measurement. Order Tracking is applicable in a very wide RPM range, from just a few to thousands of revolutions per minute.