SPM on lyhennys sanoista  Shock Pulse Method (iskusysäystekniikka). Tätä patentoitua mittaustekniikka käytetään yleisesti ennakkohuollon mittauksissa, tyypillisesti vierintälaakereiden käyttökunnon ja voitelun tilan arvioinnissa .